W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Zięba Józef "Rozmowy o Józefie Czechowiczu"

Zięba Józef "Rozmowy o Józefie Czechowiczu"

Zbiór rozmów i opowieści o Józefie Czechowiczu zarejestrowanych w latach 1969-1977 i w 1991 roku, przez założyciela i wieloletniego kierownika Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, pana Józefa Ziębę - poetę, prozaika, pamiętnikarza i publicystę, autora wielu tomików wierszy, opowieści lubelskich i monografii.

Czytaj więcej

"Scriptores : pamięć, miejsce, obecność : laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 33 (2009) : PANAS – Lublin jest księgą. T. 1, Władysława Panasa opisywanie Lublina"

"Scriptores : pamięć, miejsce, obecność : laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 33 (2009) : PANAS – Lublin jest księgą. T. 1, Władysława Panasa opisywanie Lublina"

"Tak, ja mam specjalną sprawę z Lublinem i to, co chcę o tym mieście powiedzieć (przede wszystkim sobie chyba), to powstaje w książce, którą piszę. I mam nadzieję, że się skończy w jakimś momencie moja droga. Ta specjalna sprawa polega na tym, że jest to droga kogoś, kto tu nie znalazł się ani z wyboru, ani z przypadku, a z przymusu, na zesłaniu, na takiej Syberii. Jest to droga od nienawiści do czegoś, co jest podobne do miłości."

Władysław Panas - wypowiedź na 99. „Urodzinach Czechowicza”, s. 197.

Czytaj więcej

"Scriptores nr 34 (2013) : ANNA LANGFUS. Życie Twórczość. Recepcja"

"Scriptores nr 34 (2013) : ANNA LANGFUS. Życie Twórczość. Recepcja"

"Kolejny monograficzny numer „Scriptores” poświęcony jest życiu i twórczości Anny Langfus. (...) . Cała jej twórczość związana jest z Zagładą. Dzięki staraniom Ośrodka w roku 2008 ukazała się "Skazana na życie", polskie tłumaczenie jej pierwszej powieści "Le Sel et le soufre". Dodajmy, że przedmowę do tej książki, zatytułowaną "Samotność w Zagładzie", napisała Julia Hartwig. (...) „Scriptores” zapełnia białą plamę, jaką była nasza wiedza o wybitnej pisarce, laureatce Nagrody Goncourtów z 1962 roku. Mamy nadzieję, że świadomość rangi tej autorki stanie się w jej rodzinnym mieście powszechna". W Bibliotece Multimedialnej publikujemy zawartość numeru bez rozdziału "Recenzje "Skazanej na życie"".

Ze wstępu:

Czytaj więcej

Pietrasiewicz Tomasz "Henio : historia jednego życia"

Pietrasiewicz Tomasz "Henio : historia jednego życia"

Niewielka książeczka powstała według pomysłu Tomasza Pietrasiewicza. Przedstawia losy dziewięcioletniego żydowskiego chłopca, Henia Żytomirskiego, uśmierconego w komorze gazowej obozu koncentracyjnego na Majdanku. Publikacja wydana w związku z realizowanym w Ośrodku projektem edukacyjnym "Listy do Henia".

Czytaj więcej

Żurek Sławomir J. "Rozmowy edukacyjne"

Żurek Sławomir J. "Rozmowy edukacyjne"

Pierwszy z planowanej serii wydawniczej tom "Rozmów edukacyjnych", zawierający najciekawsze teksty archiwalne, publikowane w latach 1993-1997 w "Scriptores Scholarum", traktujące o wychowaniu, religii, filozofii, literaturze oraz współczesnym społeczeństwie.

Czytaj więcej

Wielu autorów "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość. Podsumowanie projektu"

Wielu autorów "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość. Podsumowanie projektu"

Publikacja podsumowująca projekt "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość". Projekt był realizowany w latach 2014-2015 przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" we współpracy z Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) i Larvik Museum. Projekt był finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

Czytaj więcej

Simcha Nornberg  "Obrazy, akwarele, rysunki"

Simcha Nornberg "Obrazy, akwarele, rysunki"

Katalog prac Symchy Nornberga, prezentowanych na lubelskiej wystawie, zorganizowanej przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Society Jewish Culture Festiwal oraz Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Artystyczny zapis idei malarza. Obok obrazów olejnych, pokazano także akwarele i rysunki.

Czytaj więcej

Polakowski Andrzej, "Pożegnanie Taboru"

Polakowski Andrzej, "Pożegnanie Taboru"

Albumowe wydanie fotografii Andrzeja Polakowskiego. Polakowski, znakomity twórca, członek Związku Polskich Artystów Fotografików i honorowy członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, udokumentował na zdjęciach robionych w latach 1966-67 ostatnie chwile cygańskiej wolności przed zlikwidowaniem przez komunę wędrownych taborów i przymusowym osiedleniem polskich Romów, a także niebawem po tym osiedleniu.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe