W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Pałka Maciej, Brożek Beata "Spotkanie z poetą 2 - Piotr Sommer"

Pałka Maciej, Brożek Beata "Spotkanie z poetą 2 - Piotr Sommer"

Publikacja powstała w trakcie warsztatów komiksowych z uczniami klasy Ic III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, prowadzonych w ramach festiwalu "Miasto Poezji". Tematem warsztatów była praca nad wybranymi wierszami Piotra Sommera. W efekcie powstały autorskie krótkie formy komiksowe, będące osobista interpretacją przeanalizowanych tekstów. 

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Spotkanie z poetą 5 - Jakub Kornhauser"

Pałka Maciej "Spotkanie z poetą 5 - Jakub Kornhauser"

Niniejsza publikacja jest efektem warsztatów komiksowych z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie prowadzonych w ramach programu “Miasto Poezji”. Dom Słów - pracownia komiksu 2016. Komiks przedstawia wybrane wiersze Jakuba Kornhausera zestawione z rysunkami stworzonymi przez uczniów liceum.

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: Arka Pamięci"

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: Arka Pamięci"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" buduje krajobraz kulturowy swojego miejsca (Lublin, Lubelszczyzna), opowiadając w autorski sposób o jego dziedzictwie kulturowym i historycznym. Siedzibą Ośrodka jest XIV-wieczna Brama Grodzka, będąca dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i nieistniejącym już dzisiaj miastem żydowskim.

Czytaj więcej

Pałka Maciej, Konwerski Karol "A walk"

Pałka Maciej, Konwerski Karol "A walk"

This comic book is based on archival material provided by "Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN" and Izba Drukarstwa. The work containe illustrations based on original photographs by Stefan Kiełsznia, Henryk Poddębski and Ludwik Hartwig.

Czytaj więcej

Pałka Maciej, Konwerski Karol "Spacer"

Pałka Maciej, Konwerski Karol "Spacer"

Komiks powstał w oparciu o materiały archiwalne Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Izby Drukarstwa. Wykorzystano materiał źródłowy w postaci fotografii Stefana Kiełszni, Henryka Poddębskiego i Ludwika Hartwiga.

Czytaj więcej

Konwerski Karol, Pałka Maciej "Poemat o mieście Lublinie/Spacer z Czechowiczem"

Konwerski Karol, Pałka Maciej "Poemat o mieście Lublinie/Spacer z Czechowiczem"

Od roku 2003 zawsze w lipcu, przy pierwszej pełni księżyca, miłośnicy poezji Józefa Czechowicza wyruszają trasą jego Poematu o mieście Lublinie. Przewodnikiem po nocnym Lublinie śladami miejsc, które były dla Czechowicza szczególnie bliskie, jest bohater Poematu - tajemniczy Wędrowiec. Przybywa on do rodzinnego miasta tylko raz w roku właśnie w tą lipcową noc, kiedy księżyc jest w pełni. 

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Sztukmistrz z Lublina"

Pałka Maciej "Sztukmistrz z Lublina"

Lublin i lubelszczyzna były miejscami akcji wielu opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla - Izaaka Baszewisa Singera. To wyjątkowy pisarz, który swoja twórczością rozsławił nasz region i miasto. Dzięki jego opowiadaniom znane są w całym świecie nazwy takich miasteczek, jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj. Jedną z najsłynniejszych powieści Singera stał się "Sztukmistrz z Lublina".

 

 

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Duch wolności"

Pałka Maciej "Duch wolności"

Czwartego czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski, demokratyczne wybory do parlamentu. Jest to data przełomowa, bowiem znakomita większość społeczeństwa, która wzięła udział w głosowaniu, opowiedziała się po stronie przemian i kategorycznie odrzuciła dotychczasową formę sprawowania władzy. 

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Lublin.Location 2.0"

Pałka Maciej "Lublin.Location 2.0"

W XXI wieku coraz bardziej dominującą rolę w naszym życiu codziennym jak i w rozwoju miast zaczyna odgrywać zaawansowana technologia, a wśród niej sieć internetowa. Na naszych oczach zasoby dostępne w sieci stają się odrębną i samodzielną sferą współczesnej cywilizacji. Internet daje użytkownikom nowe i coraz większe możliwości m.in. dla uczestnictwa w kulturze, w edukacji i dostępie do różnorodnych informacji.

Czytaj więcej

Stefan Kiełsznia "Fotografie"

Stefan Kiełsznia "Fotografie"

„Fotografie” to album ukazujący drogę twórczości artysty. Próba przedstawienia fascynacji architekturą ludową i poszukiwania w fotografii malarskich środków wyrazu. Album oprócz znanych zdjęć, posiada także dzieła z prywatnego zbioru, nigdy dotąd nie publikowane.

Czytaj więcej

Wielu autorów "Poemat. Znak kabalistyczny. O "Poemacie" Józefa Czechowicza"

Wielu autorów "Poemat. Znak kabalistyczny. O "Poemacie" Józefa Czechowicza"

Oprócz tytułowego "Poematu" Józefa Czechowicza, książka zawiera niedokończone fragmenty dwóch esejów Władysława Panasa na jego temat: "Hiram" i "Znak kabalistyczny". Wydano z podwójnej okazji: 67. rocznicy śmierci Józefa Czechowicza oraz z okazji nadania nazwy "Zaułka Władysława Panasa" przejściu wiodącemu po schodach z ul. Podwale na pl. Po Farze.

Czytaj więcej

Koterwas Barbara "Latarnia"

Koterwas Barbara "Latarnia"

Barbara Koterwas (1912-1983), łączniczka Armii Krajowej, harcerka, znana lubelska społeczniczka, założycielka wielu teatrów amatorskich, m.in. "Latarni", "Małej Latarni", "Podgrodzia", "Semaforka" i innych.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe