W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Szkicownik Rywki Berger

Szkicownik Rywki Berger

Opis: Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Szkicownik Rywki Berger to katalog wystawy o tej samej nazwie, na którą składa się 19 odbitek drzewo- i linorytów stworzonych w latach 30. XX w. przez lubelską artystkę i nauczycielkę Rywkę Berger (1911-1942). Prace, które ukazywały się jako kopie w jidyszowych i polskojęzycznych gazetach, dotyczą zagadnień społecznych, dzielnicy żydowskiej na Podzamczu w Lublinie oraz motywów z żydowskiej literatury. Tytuł wystawy nawiązuje natomiast do niezachowanej i tym samym nieznanej części twórczości tej artystki, na którą składać się miały niewielkie i bardzo dla niej charakterystyczne formy tuszem i ołówkiem.  

 

Słowa kluczowe