W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Szcześniak Dominik, Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej : Spotkania z Zuzią. Narodziny niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie, nr 1"

Komiks powstał w oparciu o materiały archiwalne Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN i Izby Drukarstwa. Teksty wypowiadane przez bohaterów komiksu pochodzą z nagrań Historii Mówionej TNN.

Szcześniak Dominik, Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej : Spotkania z Zuzią. Narodziny niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie, nr 1"

Pierwszy numer "Spotkań" ukazał się w 1977 roku. Było to jedno z pierwszych pism, które zaczęło ukazywać się w "drugim obiegu" w PRL-u i stanowiło platformę dialogu między ludźmi o różnych światopoglądach. Tę walkę z systemem podjęła grupa studentów i pracowników naukowych KUL, na czele z redaktorem "Spotkań" - Januszem Krupskim.

W artykule wstępnym  pierwszego numeru "Spotkań" Janusz Krupski (pod pseudonimem Janusz Topacz) wskazywał cel, jaki postawili sobie twórcy pisma: "Niepodległa i demokratyczna Polska. Wolna Polska w wolnym świecie". Stawiał również warunek jego realizacji: "Bez niepodległości narodów Związku Radzieckiego nie odzyskamy i nie utrzymamy własnej niepodległości".

Słowa kluczowe