W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Marian Stala "Chwile pewności"

Marian Stala "Chwile pewności"

Publikacja "Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce" jest drugim (poprawionym) wydaniem jednej z najważniejszych książek krytycznoliterackich, jakie ukazały się w Polsce po roku 1989. Zawiera dwadzieścia szkiców poświęconych poezji polskiej XX wieku. Jest to drugi tom serii "Strony Poezji. Biblioteka". 

Publikacja jest dostępna w formatach cyfrowych: pdf, kindle, epub na stronie internetowej: Strony Poezji. Biblioteka.

 

Słowa kluczowe