W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Scriptores nr 39. Spotkania

Scriptores nr 39 opowiada o środowisku, które w latach 1977-1988 wydawało „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”.

Scriptores nr 39. Spotkania

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Kwartalnik ten był jednym z pierwszych pism, które zaczęły się ukazywać w drugim obiegu w PRL i jednym z tych, które istniały najdłużej. Pomysłodawcą i głównym redaktorem „Spotkań” był Janusz Krupski. „Scriptotres. Spotkania” zawiera kalendarium środowiska, relacje osób tworzących „Spotkania”, bibliografię Wydawnictwa Spotkania (Lublin), bibliografię Editions Spotkania (Paryż), spisy treści wszystkich numerów „Spotkań” oraz głosy na temat pisma z różnych środowisk.

Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Słowa kluczowe