W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Scriptores nr 36. Siła Wolnego Słowa

Jest to pierwszy numer Scriptores w ramach serii : "Lublin – drogi do wolności" wydany z okazji obchodów 20. rocznicy wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. 

Scriptores nr 36. Siła Wolnego Słowa

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tytuł numeru "Siła Wolnego Słowa” posłużył później jako nazwa projektu realizowanego przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" dotyczącego niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1977-1989.

Ze wstępu: "Lublin był miastem, w którym słowo pisane wyrwało się na wolność. To tutaj grupa studentów KUL, jako jedna z pierwszych w powojennej Polsce, użyła powielacza do drukowania czasopism poza zasięgiem cenzury. Zanim zaczęli wydawać własne pisma, początkowo (jesienią 1976 roku) powielali „Komunikaty” Komitetu Obrony Robotników. Niedługo później lublinianie wydrukowali literacko-społeczne pismo „Zapis”, wydane w Warszawie w formie maszynopisu. Ukazały się w nim teksty literackie i publicystyczne, na których druk w oficjalnym obiegu nie zgodziłaby się cenzura".

Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Słowa kluczowe