W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” 7

„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” 1995, nr 7 (zeszyt dziennikarski), wyd. Teatr NN.

"Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” 7

Słowa kluczowe