W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" 19/20

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 6 nr 2/3 (19/20), wiosna/lato 1998 : zeszyt o stereotypach "Fobie i resentymenty"

"Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" 19/20

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

W zeszycie zamieszczono wypowiedzi znanych osób ze świata nauki, poświęcone stereotypom. Przedstawiono spojrzenie na problem stworzenia zbiorowych wyobrażeń z perspektywy różnych dziedzin oraz na rożnych płaszczyznach: psychologii, językoznawstwa, teorii kultury, teologii i pedagogiki oraz historii. Wiele miejsca w numerze poświęcono szkole, a ściślej uczniom i nauczycielom. Ponadto szereg interesujących informacji - obiektywna analiza nurtujących nas dziś problemów związanych ze stereotypami, fobiami, uprzedzeniami i przesądami.

Słowa kluczowe