W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" 18

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 6 nr 1 (18), zima 1998 : zeszyt mówiony "Pamięć - Miejsce - Obecność"

"Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" 18

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

Zeszyt poświęcony w całości aspektom ludzkiej Pamięci, która przywołana jest z pozycji osobistego świadectwa, wypowiadanego z konkretnego Miejsca. Dzięki temu Przyszłość ma szansę zaistnieć w Teraźniejszości stając się Obecnością. Tradycyjnie już numer zawiera rozmowy z autorytetami lokalnych uniwersytetów, reprezentujących bardzo różne dyscypliny humanistyczne oraz dziedziny badawcze. Ponadto szkice, rozmowy, a także osobiste świadectwa mieszkańców Lublina, układające się w jego "Historię Mówioną". Część zeszytu poświęcona jest rożnym miejscom, istniejącym na duchowej i materialnej mapie Małej Ojczyzny - zwykłym i niezwykłym, świętym i nieświętym miejscom naszego miasta. Zamieszczono także zapisy dyskusji na temat kulturowych aspektów Obecności w Europie.

Słowa kluczowe