W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" 17

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 5 nr 4 (17), jesień 1997 : zeszyt integracyjny "Rzeczpospolita w Europie"

"Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" 17

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

Zeszyt zawierający rozważania nad kształtem przyszłej Europy. Podstawą rozmów jest artykuł arcybiskupa Józefa Życińskiego, dotyczący uniwersalnego charakteru chrześcijaństwa jako podstawy działań dla przyszłej, zjednoczonej Europy. Zamieszczone zostały świadectwa studentów i licealistów biorących udział w europejskich religijnych spotkaniach młodych o charakterze ekumenicznym. Nie zapomniano też o wkładzie w budowanie kultury europejskiej ludzi innych religii (Żydów i Muzułmanów), a także niewierzących. Wielokrotnie w numerze pojawia się proces integracji europejskiej człowieka i jego potrzeby w zjednoczonej Europie.

Słowa kluczowe