W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" 13 (R.5)

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 5 nr 1 (14), zima 1997 : zeszyt 13. Pluralizmów kontynuacje i polemiki

"Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" 13 (R.5)

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

Numer nawiązujący do poprzednich zeszytów i poruszanych dotychczas problemów, stąd tytuł - "Pluralizmów kontynuacje i polemiki". Zawiera teksty dotyczące Spotkania Kultur, filozofii w szkole, edukacji i środków społecznego przekazu, teatru, literatury, kina, oraz tradycyjnie rozmowy z autorytetami uniwersyteckimi.

Słowa kluczowe