W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores Scholarum : Kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich przyjaciół" 10

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 4 nr 10, zima 1996 : spotkania kultur

"Scriptores Scholarum : Kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich przyjaciół" 10

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

Zeszyt "Scriptores..." przedstawia magiczny Lublin - miejsce spotkań kultur: Zachodu, Wschodu, chrześcijaństwa z judaizmem, katolicyzmu z prawosławiem; ukazuje wielokulturowych mieszkańców miasta na przestrzeni dziejów - Polaków, Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Ormian, Niemców; unaocznia Lublin wielu narodów, kultur i religii. Osobną część numeru stanowią materiały z zorganizowanej przez Ośrodek sesji "Spotkania Kultur".

Słowa kluczowe