W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 30 (2006): CZECHOWICZ - w poszukiwaniu ukrytego miasta. Cz. 1"

Pierwszy z trzech poświęconych Czechowiczowi tomów unikalnego w treści i formie nieregularnika "Scriptores". Przedstawia obraz przedwojennego Lublina widziany przez pryzmat Czechowicza: ludzie, środowiska, inicjatywy, instytucje, szkoły, czasopisma, cyganeria, teksty źródłowe.

"Scriptores: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 30 (2006): CZECHOWICZ - w poszukiwaniu ukrytego miasta. Cz. 1"
Okładka publikacji "Scriptores: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 30 (2006): CZECHOWICZ - w poszukiwaniu ukrytego miasta. Cz. 1"

Publikacja została wyróżniona w konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku 2006 organizowanego przez Polskie Towarzystwa Wydawców Książek ; niereg., ukazuje się od 2000 r. ; interaktywny spis treści znajduje się w tekście i zakładce ; kontynuacja Scriptore Scholarum (1993-2000 ; ISSN 1231-5451)

Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Słowa kluczowe