W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Scriptores nr 43. Lublin – polska transformacja 1989–1991

Scriptores "Lublin" – polska transformacja 1989–1991" poświęcony jest wyborom 1989 roku i przemianom w pierwszych latach wolności, szczególnie w Lublinie, incydentalnie zaś w województwie lubelskim.

Scriptores nr 43. Lublin – polska transformacja 1989–1991

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tom rozpoczyna artykuł Marcina Dąbrowskiego Dzieje Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Województwa Lubelskiego/Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny (1989–1990). W poszczególnych rozdziałach znajdują się wspomnienia o wyborach czerwcowych członków lubelskiego Komitetu Obywatelskiego, wypowiedzi osób, które przeprowadziły ówczesną kampanię, wspomnienia o senatorach i posłach bądź wypowiedzi samych posłów. Zamieszczono również wspomnienia o funkcjonowaniu i przesileniu w pierwszym niekomunistycznym Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie oraz początkach samorządu, boomie książkowym początku lat 90., o szkołach i prasie codziennej. Rozmawialiśmy z osobami związanymi z zakładami pracy, lubelską nauką i Kościołem, polityką oraz działalnością prospołeczną. Naszym celem było, aby spojrzeć na kilka wybranych aspektów transformacji w Lublinie i opowiedzieć o tym, co się działo, z punktu widzenia jej uczestników.

Słowa kluczowe