W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Scriptores nr 38. Lublin. Drogi do wolności

Bohaterem 38 numeru „Scriptores” pt. Lublin. Drogi do wolności jest Janusz Krupski – opozycjonista i ważna postać niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce.

Scriptores nr 38. Lublin. Drogi do wolności

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Jako student historii KUL, wraz z grupą przyjaciół sprowadził do Polski pierwszy powielacz, dzięki czemu opozycyjne środowiska mogły wydawać swoje pisma bez cenzury. Zainicjowana w ten sposób „rewolucja powielaczowa” w krótkim czasie doprowadziła do rozwoju tzw. drugiego obiegu, w którym Krupski uczestniczył jako wydawca kwartalnika „Spotkania” i książek z serii „Biblioteka Spotkań”. Na zawartość „Scriptores” składają się wspomnienia Janusza Krupskiego oraz jego bliskich, przyjaciół i współpracowników. Ze wspomnień tych wyłania się postać o bogatej osobowości i niebanalnym życiorysie. „Scriptores” ukazało się w pierwszą rocznicę śmierci Janusza Krupskiego, który zginął 10 kwietnia 2010 roku.

Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Słowa kluczowe