W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Salvaged Stories. Interviews with the Families of Lublin Jews"

Publikacja "Salvaged Stories. Interviews with the Families of Lublin Jews." jest pokłosiem wydarzenia artystyczno-edukacyjnego "Misterium Pamięci Ocalone Losy", które odbyło się w 2012 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN".

"Salvaged Stories. Interviews with the Families of Lublin Jews"

W ramach tego działania z pogranicza teatru, dokumentu w przestrzeni Bramy Grodzkiej doszło do wyjątkowych spotkań. Ocaleni z Zagłady lubelscy Żydzi i ich potomkowie, którzy przyjechali do Lublina z Francji, Stanów Zjednoczonych, Anglii i Izraela, opowiedzieli swoje historie młodym mieszkańcom Lublina. Był to symboliczny akt PRZEKAZANIA PAMIĘCI o dramatycznych wydarzeniach z Zagłady młodemu pokoleniu. 

W publikacji "Salvadge stories" można znaleźć czternaście z dwudziestu przeprowadzonych wywiadów. Opracowany i autoryzowany materiał uzupełniony jest zdjęciami z przebiegu Misterium autorstwa Marcina Moszyńskiego oraz galerią portretów Lublinerów wykonanych XIX-wiecznym aparatem fotograficznym przez Marcina Sudzińskiego.

Słowa kluczowe