W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Chodasiewicz Władysław "Powrót Orfeusza"

Na ironię losu zakrawa, że pierwszy w Polsce wybór wierszy Władysława Chodasiewicza ukazuje się dopiero w 130 rocznicę urodzin autora i w 77 rocznicę jego śmierci, jak również to, że wychodzi on w Bibliotece Zapomnianych Poetów. W Rosji Chodasiewicz od dawna stawiany jest na równi z największymi poetami XX wieku, obok Achmatowej, Cwietajewej, Mandelsztama i Pasternaka. W czasach, kiedy w Związku Radzieckim jego nazwisko na prawie 50 lat wymazano z kart historii literatury, w Polsce, zarówno przedwojennej, jak i powojennej, jego wiersze były wielokrotnie tłumaczone i publikowane w pismach literackich i antologiach poezji rosyjskiej. 

-Zbigniew Dmitroca, Wstęp (fragment)

Chodasiewicz Władysław "Powrót Orfeusza"

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Pierwszym tłumaczem Chodasiewicza był Julian Tuwim, który w 1932 roku przełożył i opublikował w 7. numerze miesięcznika „Kultura” wiersz Wielkie chorągwie nad estradą..., a w 1933 roku włączył ten przekład do tomu Biblia cygańska i inne wiersze. Szkoda, że Tuwim, znakomity tłumacz Puszkina i Tiutczewa, poprzestał tylko na jednym przekładzie. Chodasiewicz był przecież kontynuatorem puszkinowsko-tiutczewowskiej linii liryki rosyjskiej.

Dwa lata później miała miejsce obszerna prezentacja na łamach chełmskiej „Kameny”. Autorami przekładów byli Józef Łobodowski, Włodzimierz Słobodnik i Kazimierz Andrzej Jaworski. Po wojnie jego wiersze tłumaczyli m.in. Jerzy Zagórski, Wiktor Woroszylski, Paweł Hertz, Seweryn Pollak, Józef Waczków i Adam Pomorski. Do czasu gorbaczowowskiej pieriestrojki na wydanie książki nieprzejednanego antykomunisty nie było jednak szans. Sytuacja zmieniła się, gdy Chodasiewicz zaczął być na nowo drukowany i wydawany w ZSRR. Niestety, mimo licznych publikacji wierszy i esejów w czołowych pismach literackich, nikt nie podjął się wydania ani jego wierszy, ani przenikliwej eseistyki.

Z recenzji:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Należąc do rodu nigdzie-nie-pasujących, jak u nas Norwid, a  w xx wieku Cwietajewa, Szestow czy Simone Well, Chodasiewicz nie budził za życia sympatii. Pół Polak, pół Żyd po matce, wolnomyśliciel, wyznawca niemodnej tradycji, był kimś, kto myśli  i czuje po swojemu, i irytuje też po swojemu. "Inni poeci w dobie rewolycji żyli z tłumem, Chodasiewicz zaś pozostawał poza nim - pisze przedwojenny historyk rosyjskiej literatury współczesnej, Sergiusz Kułakowski. -Współczesność odbiła się w jego poezji w stopniu bardzo nieznacznym". Istotnie, w przeciwieństwie do Osipa Mandelsztama, którego tak przypomina wrażliwością, Chodasiewicz stadnym paroksyzmom, tryumfom i katastrofom tych lat nie raczył poświęcić linijki! (...)

O tym, że go Zbigniew Dmitroca tłumaczy, mówiło się od dawna, przy czym ostatnie dziesięć lat tego "dawno" dotyczyło gotowej książki. Gdyby nie upór charyzmatycznego szefa "Bramy Grodzkiej- Teatru NN", Tomasza Pietrasiewczia, nigdy byśmy jej nie mieli. Dmitroca czujnie chwyta ton tej liryki napiętej na sprzecznościach (gdzie sprzeczności, tam rzeczywistość) niczym egzystencjalizm, który już wisiał w powietrzu.

 

Pisz niezachwianie i dostojnie,

Słowa posłusznie ci wyginaj,

Świat obmyślany na spokojnie

Błogosław albo w głos przeklinaj

Fragment jednego z wierszy

Słowa kluczowe