W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Pałka Maciej "Sztukmistrz z Lublina"

Lublin i lubelszczyzna były miejscami akcji wielu opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla - Izaaka Baszewisa Singera. To wyjątkowy pisarz, który swoja twórczością rozsławił nasz region i miasto. Dzięki jego opowiadaniom znane są w całym świecie nazwy takich miasteczek, jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj. Jedną z najsłynniejszych powieści Singera stał się "Sztukmistrz z Lublina".

 

 

Pałka Maciej "Sztukmistrz z Lublina"

Jak w rzeczywistości wyglądał opisywany przez pisarza świat? Jak wygląda dzisiaj i co o nim wiedzą współcześni mieszkańcy? 

Te pytania skłoniły nas do wyruszenia w wyjątkową podróż - śladami I. B. Singera. Wspólnie z lokalnymi organizacjami: szkołami,  domami kultury, bibliotekami,  stowarzyszeniami, stworzyliśmy artystyczno-edukacyjny projekt, którego elementami są warsztaty oraz wydarzenia artystyczne. Powstał zatem unikalny projekt, czerpiący z tradycji, kultury i historii - Festiwal "Śladami Singera".  Inspiracją dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty Izaaka Baszewisa Singera, osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek regionu.

 www.sladamisingera.teatrnn.pl

Carnaval Sztukmistrzów to czas wielkich widowisk z pogranicza nowego cyrku, teatru i sztuki alternatywnej w przestrzeni miasta; unikatowe wydarzenie łączące nowoczesny nurt sztuki z wielokulturową tradycją Lublina. Połączenie tych dwóch elementów umożliwia pokazanie duchowości, autentyzmu, bogactwa kulturowego i magicznego klimatu miasta.  

www.sztukmistrze.eu

  

Słowa kluczowe