W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Pałka Maciej "Ocalić od zapomnienia: Krystyna Modrzewska"

Komiks powstał podczas warsztatów z uczniami lubelskich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w ramach projektu "Ocalić od zapomnienia - Krystyna Modrzewska".

Pałka Maciej "Ocalić od zapomnienia: Krystyna Modrzewska"

Projekt „Ocalić od zapomnienia – Krystyna Modrzewska” to pionierska próba ocalenia pamięci o polskiej uczonej i pisarce związanej z Lublinem.

Edukacyjna część projektu zrealizowana została w oparciu o zgromadzoną dokumentację, w tym przywiezione ze Szwecji pamiątki. W listopadzie i grudniu odbył się cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla uczniów lubelskich liceów (II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, VIII LO im. Zofii Naukowskiej, XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania), prowadzonych przez Aleksandrę Zińczuk i Macieja Pałkę. Młodzież zapoznała się z historycznym kontekstem biografii Modrzewskiej, a następnie na warsztatach komiksowo-literackich stworzyła własne prace inspirowane tematem projektu. Powstałe materiały warsztatowe – komiks oraz teksty autorstwa uczestniczek warsztatów – złożyły się na publikację, która udostępniana jest również on line. W piątek 14 grudnia w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyła się podsumowanie projektu – prezentacja strony internetowej oraz efektów warsztatów z udziałem zaangażowanych szkół i zaproszonych gości.

Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

Słowa kluczowe