W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Ożóg Kazimierz S. "Pomniki Lublina"

Książka składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi trzynaście rozdziałów, które opowiadają o kolejnych grupach obiektów rzeźbiarskich i architektonicznych. Drugą część książki stanowi obszerny katalog, zbierający szczegółowe informacje na temat poszczególnych obiektów. Każdemu z nich towarzyszy co najmniej jedno zdjęcie lub (w przypadku dzieł nie istniejących) rysunek. W Bibliotece Multimedialnej Teatru NN znajdują się, uzgodnione z autorem, fragmenty książki.

Ożóg Kazimierz S. "Pomniki Lublina"

"Pomniki mają wielką moc. W odróżnieniu od malarstwa czy grafiki, z którymi możemy się nie zetknąć i przejść przez życie bez jakiejkolwiek z nimi interakcji, z pomnikami stykamy się mimowolnie. W dodatku każdy z nas w pewnym momencie musi zająć w sprawie pomnika jakieś stanowisko: może to być złośliwy komentarz, pochwała, negacja, dowcip, uczucie rozczarowania bądź zachwyt. Pozornie tylko niezauważane, trwają w naszej rzeczywistości i domagają się uwagi."

Kazimierz S. Ożóg

 

 

Spis Treści:

Wykaz skrótów
I. Lubelskie pomniki
II. Przekazy z innego świata
III. KL Lublin: Majdanek
IV. Męczennicy i wojownicy
V. Pamięć zaginionych
VI. Unia sołdata i Marszałka
VII. Marksistowska pochwała rozumu
VIII. Święci i kapłani
IX. Motyw lokalny – motyw ogólny
X. Kamieniarz czy rzeźbiarz?
XI. Niezobowiązująca lekkość rzeczy
XII. Marzenie o pomniku
XIII. Zapomniane, niepotrzebne, nieznane i wielkie
Mapa obiektów
Katalog obiektów
Bibliografia
Indeks nazwisk

Słowa kluczowe