W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" dla aplikacji Lublin ESK 2016. Studium przypadku"

Przedstawiony w książce materiał jest rodzajem raportu podsumowującego merytoryczny udział Ośrodka w powstawaniu aplikacji Lublina na konkurs ESK 2016.

"Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" dla aplikacji Lublin ESK 2016. Studium przypadku"

Ze wstępu:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Można też analizować zaangażowanie Ośrodka w proces powstawania tej aplikacji jako pewnego rodzaju "studium przypadku". Dodajmy, że projekty zaproponowane przez Ośrodek do aplikacji uznaliśmy za dobry punkt wyjścia do budowania wizji rozwoju naszej instytucji na najbliższe lata oraz powiązania jej z powstającą strategią rozwoju kultury Lublina 2020. Mamy nadzieję, że efekty naszego trzyletniego zaangażowania w przygotowanie aplikacji nie zmarnują się. 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe