W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 15

Magazyn międzynarodowy wydawany w latach 1998-2004. Każde wydanie periodyku posiada motyw przewodni, wokół którego skoncentrowana jest tematyka esejów i reportaży, np. miejsca pamięci, uprzedzenia rasowe, narodowe i etniczne, integracja europejska.

Obyczaje : Magazyn Międzynarodowy nr 15

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Numer poświęcony jednemu z głównych problemów społecznych naszego kraju - alkoholizmowi. Wśród poruszanej problematyki znajdują się m. in. przyczyny uzależnień, kłopoty dziecka w rodzinie alkoholowej i jego późniejsze, dorosłe już życie, "Kobieta w nałogu" - wyjątki z autentycznego pamiętnika alkoholiczki, profilaktyka uzależnień w Polsce i w środowiskach lokalnych, a także o nałogach Polaków i kulturze picia alkoholu.

Słowa kluczowe