W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Tuora Maciej, Pałka Maciej "Poezja jest dla ludzi"

"Miasto Poezji" jest miejscem wyobraźni, jest metaforą, która odnajduje swój kształt; odnajduje realny, widomy kształt w Lublinie - na naszych oczach, ale i za sprawą sposobu, w jaki patrzymy na to miasto. "Miasto Poezji" tworzą wiersze i poeci, to oczywiste, ale swoje istnienie zawdzięcza też uważnym i czułym czytelnikom - ich odwadze, ich pasji. Bez nich nie byłoby tego miasta. 

Tuora Maciej, Pałka Maciej "Poezja jest dla ludzi"

Miasto Poezji" jest festiwalem, jest świętem wiosny. Chcemy pokazać, że poezja wkraczająca w codzienność czyni z tej codzienności święto - radosne, nagłe jak śmiech dzieci, a zarazem pełne dyskretnej powagi, jak modlitwa. Chcemy, by oba te tony były w "Mieście Poezji" dobrze słyszalne.

 

Słowa kluczowe