W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Pałka Maciej "Spotkanie z poetą 5 - Jakub Kornhauser"

Niniejsza publikacja jest efektem warsztatów komiksowych z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie prowadzonych w ramach programu “Miasto Poezji”. Dom Słów - pracownia komiksu 2016. Komiks przedstawia wybrane wiersze Jakuba Kornhausera zestawione z rysunkami stworzonymi przez uczniów liceum.

Pałka Maciej "Spotkanie z poetą 5 - Jakub Kornhauser"

Jakub Kornhauser – doktor literaturoznawstwa, teoretyk i historyk literatury, tłumacz, poeta. Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, współzałożyciel Ośrodka Badań nad Awangardą na Wydziale Polonistyki UJ, współpracownik Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Członek redakcji „Literatury na Świecie”, związany też z „Nową Dekadą Krakowską”, sekretarz czasopisma „Romanica Cracoviensia”. Zajmuje się teorią i historią awangardy, dwudziestowieczną literaturą francuską i środkowoeuropejską oraz kulturą Rumunii. Współredaktor serii wydawniczej „awangarda/rewizje” w Wydawnictwie UJ. Ostatnio wydał książki: Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji europejskiego surrealizmu (2015) oraz Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej (2014, z Kingą Siewior). Autor trzech tomów poezji: Niebezpieczny paragraf (2007), Niejasne istnienia (2009) i Drożdżownia (2015), którą nagrodzono Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej oraz nominowano do Nagrody Orfeusz im. K.I. Gałczyńskiego. Tłumaczony na kilka języków obcych. Mieszka w Krakowie.

 

Słowa kluczowe