W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Pałka Maciej, Brożek Beata "Spotkanie z poetą 2 - Piotr Sommer"

Publikacja powstała w trakcie warsztatów komiksowych z uczniami klasy Ic III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, prowadzonych w ramach festiwalu "Miasto Poezji". Tematem warsztatów była praca nad wybranymi wierszami Piotra Sommera. W efekcie powstały autorskie krótkie formy komiksowe, będące osobista interpretacją przeanalizowanych tekstów. 

Pałka Maciej, Brożek Beata "Spotkanie z poetą 2 - Piotr Sommer"

Narysowane nowelki graficzne są wyrazem nieskrępowanej wyobraźni uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Świadczą również o doskonałym zrozumieniu języka komiksu. W tym zbiorze poezja i komiks łączą się w organiczną całość.

Redakcja: Maciej Pałka

Opieka nad warsztatami: Beata Brożek

Słowa kluczowe