W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: Arka Pamięci"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" buduje krajobraz kulturowy swojego miejsca (Lublin, Lubelszczyzna), opowiadając w autorski sposób o jego dziedzictwie kulturowym i historycznym. Siedzibą Ośrodka jest XIV-wieczna Brama Grodzka, będąca dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i nieistniejącym już dzisiaj miastem żydowskim.

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: Arka Pamięci"

Nigdy nie wybieramy czasu ani miejsca, w którym przychodzi nam żyć. W tym świecie, zadziwiająco pięknym i okrutnym jesteśmy tylko gośćmi i wędrowcami. 

To tu, w Bramie Grodzkiej, zwanej tez Bramą Żydowską, będącą dawniej przejściem między miastem chrześcijańskim a miastem żydowskim, próbujemy zrozumieć, co oznacza to miejsce dla nas dzisiaj, jakim jest dla nas przesłaniem. To tu rozmawiamy o książkach, o poezji, o sztuce, starając się w zgiełku i chaosie codzienności chronić sens i porządek świata. To tu, w tej sali nad Bramą, czasami od święta stajemy się artystami odrzucając zasłonę szarości i zmęczenia, odsłaniając nasz teatr. 

To Brama Grodzka dała nam tę piękną podróż, bez niej nie wyruszylibyśmy w drogę.

 

Słowa kluczowe