W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: 13 XII 1981, nr 2"

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. W Lublinie pierwsze internowania zaczęły się już o godzinie 23.30. W tym samym czasie milicja wkroczyła do siedziby zarządu regionu "Solidarności" w Lublinie, a oddziały ZOMO zdemolowały większość pomieszczeń. Członkowie "Solidarności" zostali wyprowadzeni z budynku i internowani.

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: 13 XII 1981, nr 2"

Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało również fale protestu w zakładach pracy. W Lublinie strajki objęły 50 zakładów pracy, a także lubelskie uczelnie wyższe. W nocy z 15 na 16 grudnia przy użyciu sił milicji i wojska rozbito strajk w WKS Świdnik, potem w podobny sposób zlikwidowano strajki w FSC w Lublinie i w wielu innych zakładach pracy. Nastąpiła fala zatrzymań.  

Komiks powstał w oparciu o materiały archiwalne Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Izby Drukarstwa. Wykorzystano fotografie autorstwa Jacka Kmiecia i Sławomira Smyka.

 

Słowa kluczowe