W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Konwerski Karol, Pałka Maciej "Poemat o mieście Lublinie/Spacer z Czechowiczem"

Od roku 2003 zawsze w lipcu, przy pierwszej pełni księżyca, miłośnicy poezji Józefa Czechowicza wyruszają trasą jego Poematu o mieście Lublinie. Przewodnikiem po nocnym Lublinie śladami miejsc, które były dla Czechowicza szczególnie bliskie, jest bohater Poematu - tajemniczy Wędrowiec. Przybywa on do rodzinnego miasta tylko raz w roku właśnie w tą lipcową noc, kiedy księżyc jest w pełni. 

Konwerski Karol, Pałka Maciej "Poemat o mieście Lublinie/Spacer z Czechowiczem"

Stało się tradycją, że "Spacer z Czechowiczem" rozpoczyna się o godz. 19.00 na północnym stoku rzeki Czechówki przy wejściu na wiadukt Poniatowskiego. Powieść graficzna, którą oddajemy do rąk czytelników, powstała w oparciu o przewodnik trasą Poematu o mieście Lublinie, który ukazał się w 2008 roku, w monograficznym numerze "Scriptores" t. 3, nr 32, Czechowicz - w poszukiwaniu ukrytego miasta.

 

Słowa kluczowe