W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Jerzy Zagórski "Wiersze wybrane"

"Wydaje się, że wiersze Jerzego Zagórskiego (1907‒1984), współtwórcy wileńskiej grupy poetyckiej Żagary, tłumacza poezji rosyjskiej i francuskiej wraz z upływem czasu podlegają takiemu właśnie zapominaniu na skutek wspomnianej redukcji. Publikacja Wyboru wierszy w Bibliotece Zapomnianych Poetów, stwarza szansę, by je po raz kolejny, na świeżo przeczytać."

ze wstępu Żanety Nalewajk 

Jerzy Zagórski "Wiersze wybrane"

Opis: Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

"Wiersze Wybrane" Jerzego Zagórskiego, to wydany w 2019 roku, szesnasty już zbiór wierszy z serii Biblioteka Zapomnianych Poetów

Czytana w całości twórczość Jerzego Zagórskiego uderza różnorodnością obecnych w niej form, stylów, konwencji, ku którym się zwraca i które niejednokrotnie szturmuje. Dochodzą tu do głosu odwołania do często antynomicznych w swej istocie tradycji poetyckich. I tak klasycystyczne z ducha dążenie do artystycznej aktualizacji tematów i wątków mitologicznych oraz poetycka zaduma nad dziełami kultury współistnieją tu z apokryficzną, obrazoburczą reinterpretacją opowieści biblijnych, nawiązaniami do poetyk romantyzmu, symbolizmu i surrealizmu, wreszcie profetyzmem i elementami katastrofizmu. Utwory dokumentujące trudne do wysłowienia doświadczenie II wojny światowej sąsiadują tu z poematami, w których wiedza o historii innych kultur ma charakter wyraźnie książkowy,  choć trudnym do przecenienia impulsem do jej zdobywania były liczne podróże poety. W tej twórczości interteksty odsyłające do najgłębszych pokładów tradycji kultury pojawiają się obok eksperymentów lingwistycznych zanurzonych w żywiole mowy potocznej, której nieobce są lapsusy i nieporozumienia

Żaneta Nalewajk, Posłowie

Spis Treści :Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

Z TOMU OSTRZE MOSTU (1933)

 

Kompozycje w lutym

CKM

O przyjacielu, który zachorował

Pejzaż romantyczny

Pracownia

Sen, czyli bitwa figur

Jak?

Kair

 

Z TOMU PRZYJŚCIE WROGA. POEMAT – BAŚŃ (1934)

 

Z cyklu Narodziny Antychrysta

 

Widzenie I

Widzenie II

Widzenie III

Widzenie VII

 

Z cyklu Kołysanka

 

Bajka o zimie

 

Z cyklu Noc

 

Widowisko w obłokach

Zjawa

 

Z cyklu Wyprawa

 

Wyjaśnienie trzecie

 

Z TOMU WYPRAWY (1937)

 

Z cyklu Wyprawy

Znak

Liść

 

Z cyklu Poemat o roku 1914

 

Krajobraz

Tancerz

 

Z TOMU WIECZÓR W WIELISZEWIE (1947)

 

Z cyklu Na rzece

 

Bajka dla Elżbiety

 

Z cyklu Na brzegu

 

Wieczór w Wieliszewie

Zachód słońca na Bielanach

Topole nadwiślańskie

Warszawa latem

Wodo!

Niedziela

 

Z cyklu Krok

 

Daniel

Psalm

Capella dei Medici

Zawodzenie nad Więzieniem Mamertyńskim

 

Z TOMU KRAWĘDŹ (1958)

 

Z cyklu Romance

 

Nieostrożni

 

Z cyklu Bilanse

 

Rachunek

 

Z TOMU RYKOSZETEM (1969)

 

Trawa

 

Z TOMU KOMPUTERIE I DYLEMATY (1975)

 

Z cyklu Komputerie

 

Wieszcz w utargu

Wycinek skasowalny

 

Z cyklu Dylematy

 

Czemu ach czemu?

Słowa kluczowe