W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Jedliczko Marta "Kobieta nie kocha nigdy"

Zbiór poetycki Marty Jedliczko, urodzonej w Lublinie, absolwentki polonistyki KUL.

Jedliczko Marta "Kobieta nie kocha nigdy"

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wiersze publikowała w czasopismach "Scriptores Scholarum", "Ponadto", "Kultura" i in. W 1995 roku ukazał się jej debiutancki tomik poezji "Kamienie spod języka", nagrodzony w konkursie im. Józefa Czechowicza, ogłoszonym przez lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. "Kobieta nie kocha nigdy" to drugi z kolei tomik poezji autorki.

Słowa kluczowe