W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scalane okładki. Szkice o twórczości Piotra Matywieckiego" pod red. Anity Jarzyny i Joanny Roszak

Piotr Matywiecki jest nie tylko autorem kilkunastu książek poetyckich, ale także monumentalnych opracowań Kamień graniczny, Twarz Tuwima i Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej.

 "Scalane okładki. Szkice o twórczości Piotra Matywieckiego" pod red. Anity Jarzyny i Joanny Roszak

Monografia zbiorowa Scalane okładki. Twarze Matywieckiego ukazuje między innymi, jak te eseje oświetlają jego własną poezję, jakie najważniejsze problemy wyłaniają się z tej twórczości, jaka jest kondycja podmiotu jego wierszy, jak postrzega on pismo i Pismo, w jaki sposób pisze swój „żydowski los”. Autorzy i autorki zgromadzonych szkiców interpretacyjnych pytają również, jak poeta daje świadectwo, nad kim mówi kadysz. Interesuje ich wreszcie, z kim rozmawia wierszami oraz jak odnajduje się w poetyckiej współczesności, a jak w przeszłości, jakich malarzy i pisarzy czyta. W tomie Scalane okładki postawiliśmy tak wiele różnorodnych pytań – dotykających rudymentów – gdyż twórczość Piotra Matywieckiego nie doczekała się jeszcze rzetelnego opracowania, na które z pewnością zasługuje.

Od Redakcji

Słowa kluczowe