W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Izraelita Lubelski

Izraelita Lubelski

Izraelita lubelski to wybór korespondencji z lat 1866-1906 z Lublina do warszawskiego tygodnika „Izraelita” uzupełniony esejem O lecznictwie i przesądach leczniczych ludu żydowskiego lubelskiego etnografa Henryka Lwa.

Książka obejmuje kilka dekad życia społeczności żydowskiej Lublina widzianych oczyma postępowej i asymilującej się inteligencji oraz, pośrednio, za sprawą eseju Lwa, „zastójnego” ludu.

 

Spotkanie autorskie wokół książki odbędzie się 2 czerwca 2022 roku w Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie.