W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Ida Gliksztejn "Pamiętnik z czasów wojny" - opis książki

„Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943” Idy Gliksztejn jest unikalnym dokumentem czasu wojny, który w niezwykle sugestywny sposób oddaje atmosferę czasów terroru na terenie Lublina.

Ida Gliksztejn "Pamiętnik z czasów wojny" - opis książki

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

„Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943” Idy Gliksztejn to krytyczne wydanie drukiem pamiętnika z okresu Zagłady w Lublinie. Pamiętnik obejmuje lata 1939-1943 i opisuje przeżycia autorki od momentu wybuchu II wojny światowej, poprzez uwięzienie w lubelskich gettach i początek ukrywania się wraz z córką po tzw. “aryjskiej” stronie. Pamiętnik Idy Gliksztejn jest unikalnym dokumentem czasu wojny, który w niezwykle sugestywny sposób oddaje atmosferę czasów terroru na terenie Lublina. Pamiętnik nigdy nie został opracowany i wydany drukiem w całości. Jego rękopiśmienny oryginał znajduje się m.in. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

Autorem opracowania, wstępu i posłowia jest dr hab. Adam Kopciowski.

 

Cytaty:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

(...) oddać dokładnie wszystko, co przecierpieliśmy.

Gdy w 1938 roku czytałam w gazetach o tym, że niemieccy Żydzi wysyłają okrętami swoje dzieci do Anglii, trudno mi było zrozumieć, jak można oddać własne dziecko w obce ręce, gdy nie ma nawet nadziei ujrzenia go kiedykolwiek. Życie mnie nauczyło, że i to zrozumiałam.

Ida Gliksztejn, "Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 - styczeń 1943"

 Z recenzji wydawniczych:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spisane bezpośrednio po wojnie wspomnienia Idy Gliksztejn są jednym z najważniejszych świadectw poświęconych losowi lubelskich Żydów pod okupacją niemiecką.  

dr. hab. Dariusz Libionka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 

Pamiętnik Idy Gliksztejn zawiera się w kanonie tekstów mówiących o Zagładzie, będąc przedmiotem lektury zarówno czytelników nieprofesjonalnych, jak i specjalistów. Jest to praca szczególna, wyróżniająca się na tle innych relacji poziomem artystycznym.

dr Agnieszka Karczewska, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Analiza dotychczasowych edycji tekstu Gliksztejn oraz przedstawienie wprowadzonych w stosunku do nich modyfikacji wraz z ich uzasadnieniem są bardzo szczegółowe i gruntownie uzasadnione, co ma istotne znaczenie dla historyków bądź naukowców z innych dziedzin, którzy sięgną po tę publikację w kontekście badań nad zagładą Żydów lubelskich. Ponadto zwraca uwagę obfity materiał ilustracyjny w postaci zdjęć rodziny Gliksztejn i niektórych protagonistów jej relacji (pochodzących z pierwszej połowy XX wieku), a także współczesne zdjęcia osób z kręgu rodziny autorki oraz obecnego wyglądu miejsc, w których rozgrywały się tragiczne dzieje autorki wspomnień.

dr Piotr Kendziorek, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Warszawa

Teksty prasowe:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

Recenzje czytelników:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Michał Wasek, Pamiętnik z czasów wojny – Ida Gliksztejn, oczytany.eu


 

 

 

Słowa kluczowe