W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Henryka Łazowertówna "Słowa roztarte w powietrzu"

Henryka Łazowertówna urodziła się w 1909 roku w Warszawie. Studiowała polonistykę na Uniwerystecie Warszawskim, gdzie jej debiutancki wiersz Stara Panna został nagrodzony. Publikowała swoje teksty w pismach "Droga" i "Pion". Zginęła w Treblince w 1942 roku mając zaledwie 33 lata. 

Henryka Łazowertówna "Słowa roztarte w powietrzu"

Między wierszami jej wierszy, że się tak wyrażę, dochodzi do głosu świadomość wyzywająco antyromantyczna, kameralna, spersonalizowana, niechętna wszelkim hasłom i sloganom. Wynik stosowania takiej strategii – o ile jest to strategia, a nie po prostu dyspozycja – był łatwy do przewidzenia. Wolna od patosu, daleka od baśniowej fantastyki, niewsłuchująca się we własny biologizm, nieufna wobec pokus muzyczności lub harmonii klasycznej frazy, za to skupiona i zamknięta w sobie.

Eliza Kącka (ze Wstępu)

Słowa kluczowe