W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"
Okładka tomu wierszy Julii Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie", projekt graficzny: Małgorzata Rybicka

Wybór wierszy Koleżanki i inne wiersze lubelskie miał swoją premierę przy okazji spotkania Julia Hartwig (1921 - 2017) In memoriam, które było hołdem złożonym poetce, trzy miesiące po wielkiej stracie, jaką była jej śmierć w 2017 roku. Drugie wydanie wyboru wierszy miało miejsce w 2021 roku w związku z obchodami stulecia urodzin Julii Hartwig.

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tom Koleżanki i inne wiersze lubelskie zawiera dwadzieścia jeden utworów Julii Hartwig, wybranych przez poetkę i Tomasza Pietrasiewicza. Pierwsza wersja wyboru ukazała się drukiem w roku 2009 w tomie Powroty, wydanym przez Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN z okazji przyznania Julii Hartwig nagrody poetyckiej "Kamień".

Nową edycję opracował redakcyjne, opatrzył wstępem i notą edytorską Paweł Próchniak.

Wiersze tworzące tom ukazują się w brzmieniu, jakie nadała im poetka podczas pracy nad ostatecznym kształtem wyboru. Wszystkie były wcześniej drukowane i w książce ułożone zostały chronologicznie. Pierwszy z tych wierszy - zatytułowany Lublin 1946 - ukazał się na łamach czasopisma Kuźnica w roku 1946, a wiersze zamykające książkę pochodzą z tomu Bez pożegnania,  opublikowanego w roku 2004.

Ze wstępu:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Poezja Julii Hartwig trwa przy życiu. Pozwala dostrzec, jak bardzo jest ono bujne, z jaką siłą zgarnia wszystko, co istnieje. Jak krzewi się w miejscach najbardziej nawet jałowych, w szczelinach, pęknięciach, w otwartych ranach.

Paweł Próchniak, Okruchy życia, w: Julia Hartwig, Koleżanki i inne wiersze lubelskie, Lublin 2017, s. 4

 Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

Słowa kluczowe