W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Grossarth Urlike "Stefan Kiełsznia. Ulica Nowa 3 : Zdjęcia lubelskiej dzielnicy żydowskiej z lat 30"

Album jest efektem kilkuletniej współpracy pomiędzy niemiecką artystką Ulrike Grossarth, Miejską Galerią Sztuki Współczesnej w Dreźnie, Państwowymi Zbiorami Sztuki w Dreźnie oraz Ośrodkiem "Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie. Zawiera 145 fotografii dokumentujących, nieistniejącą dzisiaj, żydowską część Lublina na Starym Mieście.

Grossarth Urlike "Stefan Kiełsznia. Ulica Nowa 3 : Zdjęcia lubelskiej dzielnicy żydowskiej z lat 30"

Słowa kluczowe