W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Czytanie Czechowicza (2001 - 2010)"

To, że Czechowicz pojwił się na stałe w kręgu działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", było zasługą Władysława Panasa. To z jego inicjatywy 10 września 1999 roku, w 60. rocznicę śmierci Czechowicza, w Ośrodku została zorganizowana sesja "Czytanie Czechowicza".

"Czytanie Czechowicza (2001 - 2010)"

Ze wstępu:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wzięli w niej udział, prezentując swoje teksty: Józef Fert (Czechowicz muzyczny), Paweł Próchniak (O "elegii uśpienia"), Andrzej Tyszczyk (Czechowicz i miasto). (...).

"Czytaniu Czechowicza" towarzyszyły zawsze jakieś dodatkowe działania czy to w przestrzeni miasta czy też w samym Ośrodku. O tym również jest ta publikacja - ale nie tylko. Postanowiliśmy pokazać w niej wszystko to, co w tym czasie udało się Ośrodkowi zrobić dla popularyzowania twórczości Czechowicza. Tak więc znajdziemy tu m.in. opisy kolejnych czechowiczowskich numerów "Scriptores" oraz opisy corocznego, nocnego spceru przez Lublin trasą Wędrowca z Poematu. 

Słowa kluczowe