W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Czechowicz Józef "Kamień"

Reprint tomiku poezji Czechowicza z lipca 1927 r., wydany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na pamiątkę 80. rocznicy debiutu Józefa Czechowicza. Tomik wydano w nakładzie 200 egzemplarzy. W tym 80 egzemplarzy ręcznie numerowanych

Czechowicz Józef "Kamień"

Słowa kluczowe