W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Bałaban Majer "Żydowskie miasto w Lublinie" ; "Die Judenstadt von Lublin"

Książka Majera Bałabana "Żydowskie miasto w Lublinie" to reprint przewodnika po lubelskiej dzielnicy żydowskiej. Autor tekstu - Majer Bałaban był jednym z najwybitniejszych badaczy historii Żydów, a zwłaszcza dziejów tego narodu w Polsce. Książka jest dziełem niezwykłym. Powstawała w okresie I wojny światowej, została wydana w 1919 roku Berlinie z ilustracjami Karla Richarda Henkera. Opowiada ze znawstwem o żydowskim mieście w Lublinie dzięki czemu miasto, które nie istnieje ożywa przed oczami czytelnika.

Bałaban Majer "Żydowskie miasto w Lublinie" ; "Die Judenstadt von Lublin"

Słowa kluczowe