W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Anioły i Diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna : materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu"

Książka jest podsumowaniem działań podjętych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w ramach projektu "Anioły i Diabły - Zaczarowany Lublin. Festiwal legend Lubelszczyzny" w 2012 r.

"Anioły i Diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna : materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu"

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Publikacja zawiera materiały powarsztatowe: refleksje dydaktyczne z przeprowadzonych w ramach projektu warsztatów z konstruowania gier planszowych, w których wykorzystano dziedzictwo kulturowe regionu oraz materiały z badań terenowych obejmujących całą Lubelszczyznę, zrealizowanych specjalnie na potrzeby projektu. Efektami rzeczowymi projektu są m.in.: wydane dwie gryplanszowe nt. legend lubelskich: Zaczarowany Lublin (7+) i LegendyLubelskie (12+).

Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Słowa kluczowe