W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Animacja Sieci w programie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN""

W 2010 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizował projekt "Login: Lublin. Hasło: Lipiec80. Warsztaty animacji sieci". Działanie to mogło zaistnieć dzięki doświadczeniu Ośrodka przy tworzeniu portali oraz projektów internetowych.

 "Animacja Sieci w programie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN""

Ze wstępuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W pierwszym rodziale książki przedstawiamy historię rozwoju internetu w Ośrodku, począwszy od roku 1997, i jego wpływ na sposoby tworzenia nowych narracji, opowiadających o pamięci. Również projekt "Warsztaty animacji sieci" był poświęcony konkretnemu wydarzeniu - Lubelskiemu Lipcowi '80 i bazował na doświadczeniu projektu "Henio na Facebooku", który został opisany w rozdziale drugim. 

Słowa kluczowe