HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Żydzi lubelscy w zamiejscowych obozach pracy - 29 czerwca

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu Prezes Henryk Bekker przedstawił sprawozdanie dotyczące pracy przymusowej wykonywanej w obozach pracy i majątkach ziemskich, w których zatrudnieni byli Żydzi lubelscy: Lipowa 7-1100 robotników, Tyszowce-350 robotników, Bełżec-110 robotników, Jastków-51 robotników, Piotrków-15 robotników, Dys-6 robotników. Władze niemieckie planowały również wysłać 30 robotników żydowskich do Radawca Dużego.

Pośrednio powiązane osoby

Zdjęcia

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia