HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zwolnienie grupy Żydów z obozy pracy w Cieszanowie

Z obozu pracy w Cieszanowie zwolniono grupę robotników żydowskich, którzy przybyli do Lublina. W grupie znaleźli się: 1/ Berman Szmul /zam. w Parczewie/, 2/ Bajhilfer Icko /zam. w Chodlu/, 3/ Cyjer Aron /zam. we Włodawie/, 4/ Pończyk Abram /zam. w Wiśnicy k. Parczewa/, 5/ Szenkier Całeł /zam. w Chodlu/ oraz 6/ Zajgman Herszek /zam. w Chodlu/. Rada Żydowska w Lublinie starała się o wydanie dla nich zezwoleń na przejazd w celu powrotu do miejsca zamieszkania.