HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zarządzenie wysłania kontyngentu robotników żydowskich do zamiejscowych obozów pracy - 21 lipca

Ogłoszone zostało wspólne zarządzenie Starosty Grodzkiego doktora Saurmanna i Kierownika Niemieckiego Urzędu Pracy doktora Britze, w którym poinformowano ludność żydowską o konieczności stawienia się w obozie pracy przy ul. Lipowej 7 w dniu 22 lipca o godzinie 9 rano roczników od 1905 do 1909 celem uzupełnienia kontyngentu do zamiejscowych obozów pracy, co było spowodowane niewielkim odzewem na zarządzenie wydane w dniu 15 lipca. Poinformowano również o konieczności zabrania ze sobą 1 zmiany bielizny, ręcznika, miski, nakrycia stołowego, prowiantu na 2 dni oraz odcinka karty rejestracyjnej. Z wykonania tego obowiązku zwolniono osoby, które wróciły w lipcu z obozu pracy w Bełżcu oraz uznane w dniu 16 lipca za niezdolne do wykonywania pracy:

Wobec tego, że wbrew wezwaniu z dnia 15.7 [...] zgłosiła się tylko stosunkowo nieznaczna część zarządzonych roczników do pracy przymusowej, muszą być powołane dalsze roczniki. Dnia 22 lipca [...] o godz. 9-ej rano mają zgłosić się do obozu przy ul. Lipowej 7 roczniki 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, celem obowiązku wykonania pracy. Jednocześnie daję po raz ostatni rocznikom od 1910 do 1922 włącznie okazję do zgłoszenia się. Wobec niezgłaszających się stosowane będą środki represyjne. Od obłożnie chorych muszą być przedłożone Niemieckiemu Urzędowi Pracy zaświadczenia lekarskie. Zobowiązani do stawienia się są wszyscy powołani bez żadnego wyjątku i bez względu na jakiekolwiek zaświadczenia i zwolnienia. Powołani mają zabrać ze sobą jedną zmianę bielizmy, ręcznik, miskę, nakrycie stołowe, jedzenie na dwa dni oraz odcinek karty rejestracyjnej. Zwolnienie od stawienia są ci, którzy w tym miesiącu wrócili z Bełżca oraz ci, którzy przy przeglądzie w dniu 16.7 [...] uznani zostali jako niezdolni do pracy.