HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zarządzenie wysłania kontyngentu robotników żydowskich do zamiejscowych obozów pracy - 15 lipca

Niemiecki Urząd Pracy wydał zarządzenie, na mocy którego wszyscy Żydzi urodzeni między 1910 a 1922 rokiem, mieli stawić się w dniu 16 lipca o godzinie 10 rano w obozie pracy przy ulicy Lipowej 7, skąd wysłano ich do jednego z zamiejscowych obozów pracy. Spełniającym powyższe kryterium nakazano zabrać ze sobą zmianę bielizny, ręcznik, koc, miskę, łyżkę oraz prowiant na 2 dni. Zwolnieni z obowiązku stawienia się zostali jedynie ci Żydzi, którzy powrócili z robót wykonywanych w obozie pracy w Bełżcu. Nie stawienie się w wyznaczonym terminie zagrożone było karą więzienia do 10 lat oraz konfiskatą majątku:

[...] 1/ Celem wykonania obowiązku pracy muszą wszyscy mężczyźni, urodzeni w latach: 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 i 1922 stawić się w Obozie, przy ulicy Lipowej 7, jutro, we wtorek, dnia 16-go lipca [...] punktualnie o godz. 10 przed południem.

2/ Stawiennictwo obowiązuje wszystkich bez wyjątku, urodzonych w wyżej podanych latach, bez względu na posiadane dowody zwolnienia i zaświadczenia. Obłożnie chorzy muszą przesłać Urzędowi Pracy świadectwa lekarskie.

3/ Powołani zostają wysłani do pracy do jednego z obozów zamiejscowych w Dystrykcie Lubaleskim.

4/ Powołani zabierają ze sobą: zmianą bielizny, ręcznik, koc, miskę i łyżkę oraz prowiant na 2 dni.

5/ Kto z obowiązanych nie stawi się w oznaczonym miejscu i o oznaczonej godzinie [...] temu grozi kara ciężkiego więzienia do lat 10-ciu oraz konfiskata majątku.

6/ Odcinki kart rejestracyjnych należy zabrać ze sobą [...].

Żydzi, których stan zdrowia nie pozwalał na wykonanie przymusu pracy, zobowiązani byli do stawienia się w Wydziale Pracy Przymusowej Mężczyzn przy ulicy Królewskiej 3, celem podbicia karty rejestracyjnej.