HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zarządzenie określające korzystanie z bram do getta

Sicherheistpolizei za pośrednictwem Judenratu wydała zarządzenie, na mocy którego Żydom udającym się do pracy, zamieszkującym getto A i B zakazano przekraczać bramę na styku ulic Grodzka i Szeroka. Jednocześnie dla Żydów zamieszkujących część getta B zezwolono na opuszczeni dzielnicy przez bramę przy ulicy Podwale:

[...] Żydzi zamieszkali w ghetcie 1 /nieodrutowane/ [getto A - J. Ch.] do pracy nie mogą przekraczać bramy wylotowej Szeroka- Grodzka, lecz winni udać się do swoich miejsc pracy omijając Gheto B /zadrutowane/. Żydzi zamiezkali w Ghecie specjalnym /odrutowanym/ nie mogą przekroczyć bramy wylotowej Grodzka - Szeroka, lecz udać się do swoich miejsc pracy jedynie bramą wylotową prowadzącą na Podwal. O ile miejsca pracy znajdują się poza Ghetem, pracujący winni posiadać odnośne uprawnienia zezwalające na opuszczenie Ghetta. Zarządzenie to dotyczy tak udania się jak i powrotu [...].