HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zarządzenie o możliwości przesyłania paczek żywnościowych do robotników w Bełżcu

Komendant obozu pracy w Bełżcu za pośrednictwem Judenratu wydał zarządzenie, na mocy którego paczki żywnościowe mogły być przesyłane nie wcześniej jak od środy każdego tygodnia i zawierać mogły jedynie suchy prowiant. Zabroniono również przyjazdów Żydówkom w celu spotkania z krewnymi, gdyż mogło to skutkować aresztowaniem:

Na zarządzenie p. Komendanta Obozu w Bełżcu, Rada Żydowska podaje do wiadomości: 1/ Paczki żywnościowe dla osób przebywających w powyższym obozie należy przesyłać nie wcześniej jak we środę lub czwartek każdego tygodnia, gdyż są one oddawane adresatom tylko raz w tygodniu; 2/ W paczkach tych należy przesyłać wyłącznie rzeczy suche nie ulegające szybkiemu zepsuciu, przeważnie chleb, a nie takie jak np. kwaśne ogórki itp., te bowiem nie tylko powodują zepsucie samej paczki, ale psują i inne paczki; 3/ Ostrzega się kobiety [...], aby nie przyjeżdżały do Bełżca. W razie bowiem przyjazdu nie tylko nie zostaną dopuszczone do obozu, ale będą przez p. Komendanta Obozu aresztowane.