Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zarządzenie o dostarczeniu wełnianych rzeczy

Judenrat podał do publicznej wiadomości zarządzenie Dowódcy SS i Policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnika, na mocy którego początkowo do dnia 31 grudnia, do godziny 20, a po wydłużeniu do 1 stycznia 1942 roku, do godziny 12 w południe, narzucono na każdą żydowską rodzinę obowiązek dostarczenia co najmniej 3 rzeczy wełnianych. W rozporządzeniu dokładnie określono rzeczy, które mogły być dostarczane: śniegowce, pulowery, swetry, ciepłe pończochy męskie, kamizelki, ciepła męska bielizna, ochraniacze na uszy, włóczkowe rękawiczki, ciepłe szaliki na szyję oraz włóczkę w stanie pierwotnym:

[...] Z rozkazu Władz Niemieckich winna każda rodzina żydowska bez wyjątku przebywająca w Lublinie dostarczyć do Rady Żydowskiej w Lublinie [...] najmniej trzy rzeczy wełniane w stanie całym (niepodarte) i czystym. Na dostarczone rzeczy otrzyma każdy pokwitowanie, poczem po wyznaczonym terminie, który w żadnym wypadku nie może być przedłużony [...] będą przeprowadzone ze strony Władzy kontrole, czy każda rodzina temu swemu obowiązkowi uczyniła zadość [...].

Zbiórka objęła dodatkowo osoby, które jeszcze nie dostarczyły futer i rzeczy futrzarskich oraz materiałów sukiennych.

Ponadto wezwano ponownie ludność żydowską do oddania futer i wyrobów wutrzanych. Na czas wykonania rozporządzenie władze aresztowały i osadziły w obozie przy ulicy Lipowej 7 w roli zakładników radnych: 1/ Hochgemajna Dawida, 2/ Kerszmana Izaaka, 3/ Lernera Nachmana, 4/ Lewinsohna Icka oraz 5/ Wajselfisza Josefa. Przedmioty podlegające rekwizycji należało składać w lokalach przy ulicy Grodzkiej 11 /Judenrat/, Grodzkiej 15 /Żydowska Samopomoc Społeczna/, Kowalskiej 2 /Wydział Pocztowy/, Królewskiej 3 /Wydział Pracy Przymusowej Mężczyzn/, Lubartowskiej 1 /Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski/, Lubartowskiej 3 /Wydział Finansowy/, Lubartowskiej 10 /Wydział Kwaterunkowy/, Lubartowskiej 11 /Wydział Pracy Przymusowej Kobiet/, Szerokiej 2 /Urząd Dezynfekcyjny/ oraz Szewskiej 1 /Wydział Zdrowia/. Judenrat powierzył nadzór nad akcją urzędnikom Lejbowi Rubinlichtowi oraz Mojżeszowi Gliksztajnowi, a bezpośrednio zbiórkę przeprowadzali wszyscy urzędnicy Judenratu, Żydowskiej Samopomocy Społecznej, Żydowskiej Służby Porządkowej oraz Policji Sanitarnej. Akcja rozpoczęła się o godzinie 20 i trwała przez całą noc [wykazy imienne].

Uczestnicy

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Historie mówione

Inne materiały

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia