Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zapotrzebowanie na żydowskich robotników w Świdniku

Wehrmacht wyraził zapotrzebowanie na robotników żydowskich, którzy mieli zostać zatrudnieni przy rozbudowie lotniska w Świdniku; dla zainteresowanych przewidziane było wynagrodzenie oraz wyżywienie. Żydzi nie byli skoszarowani w miejscu pracy, lecz codziennie mogli wracać do domu. Zainteresowani w wieku 16-50 lat, mieli zgłaszać się w siedzibie Niemieckiego Urzędu Pracy przy ul. Królewskiej 3:
 
Władze Wojskowe prowadzą w Świdniku […] roboty ziemne i budowlane, do których poszukują większej ilości robotników żydowskich.
 
[…] Zatrudnieni otrzymują obiad oraz wynagrodzenie według podwyższonej taryfy, które wypłacane jest regularnie co tydzień. Praca ma charakter stały.
 
Wystawiane przez kierownictwo robót przepustki umożliwiają zatrudnionym dojazd do miejsca pracy i powrót z pracy koleją. Pociąg do Świdnika odchodzi rano o godz. 6.32 i przychodzi do Lublina około godz. 18-ej wiecz. Robotnicy mogą tedy co dzień wracać do domu i mają dosyć czasu na odpoczynek po pracy.
 
Dotąd zgłosiło się ponad 400 robotników, którzy już skierowani zostali do pracy. Liczba zgłoszonych jednak nie wystarcza i MUSI BYĆ ZNACZNIE POWIĘKSZONA.
 
[…] Rada Żydowska wzywa wszystkich pozostających bez pracy Żydów lubelskich w wieku od lat 16-tu do 50-ciu DO NATYCHMIASTOWEGO zgłoszenia się do Niemieckiego Urzędu Pracy […].
 
Kto pragnie korzystać z ochrony, jaką daje praca u Władz Niemieckich, oraz mieć stałą płatną pracę, winien bezwzględnie zgłosić się, celem wciągnięcia na listę zatrudnionych w Świdniku.